yazılımilan | Delphide Case Of Kullanımı


Delphide Case Of Kullanımı

Makale Kategorileri   
 


Delphide Case Of Kullanımı

Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla Delphi ve Pascalda IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir. CASE - OF Case-Of yapısı da if'in kullanım amacıyla aynıdır. Bazen bir biri ardına yazılmış if ifadeleri sadece bir değişkenin farklı değerlerini kontrol eder. Örneğin öğrenciye sorulan bir not değerinin hangi aralıklarda olduğunu ard arda yazılan if ifadeleri ile kontrol edebileceğimiz gibi case-of kullanarak ta kontol edebiliriz. Böylece sürekli yazılan if ifadelerinden kurtulduğumuz gibi kodlarımızı da daha okunaklı hale getirmiş oluruz. case ve of kelimeleri arasına değerlendirilmesi yapılacak olan değişkeni yazmamız gerekir. Burada kullanılacak olan değişken sayı tipinde bir değişken olmalıdır. Karşılaştırma yapılırken değer doğrudan bir sayı ile veya bir sayı aralığı ile karşılaştırılabilir. Komutun sonunda kullanılan else kelimesi ise daha önce yazılan karşılaştırma değerlerinden herhangi birine karşılık gelmediği zaman ne yapılacağını belirtir. Her bir karşılaştırma adımında eğer birden fazla komut kullanılacaksa bu komutların begin-end arasına yazılması gerekir. Öğrenciden notunu sorup, öğrencinin yazdığı notu case-of ile değerlendiren örnek.  
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
program Project1;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
var
    notu : Integer;
begin
    Write('Sinavdan kac aldin? ');
    Readln(notu);
 
    case notu of
        0 : Write('Sifir aldin');
        1..44: Write('Basarisiz');
        45..54: Write('Geçer');
        55..69: Write('Orta');
        70..84: Write('İyi');
        85..99: Write('Pekiyi');
        100: Write('Süper');
        else Write('Yanlis Not Yazdin');
    end;
    Readln;
 
end.
Delphide Case Of Kullanımı
Sunday, October 30, 2011 19:53   Kadir Aba
Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla Delphi ve Pascalda IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir.

yazan:Murat KARAHAN


Lütfen Kayıt Olun

Paylaşımlar